Inflation vs. Turkey

Burak Akkoçoğlu Acar Lokmanoğlu Efe Kağan Yenice Derin Halil

Giving information about inflation and what inflation does to us.